Mieren

Mieren

Er zijn veel verschillende soorten (tuin)mieren zo is er bijvoorbeeld de zwartbruine wegmier, bruine mier, glanzende houtmier, grote gele grondmier

Uiterlijk van een mier:

 • De werksters van de tuinmieren zijn alle 0,3 tot 0,4 cm lang (alleen de glanzende houtmier is meestal iets forser tot ca 0,5 cm); antennen altijd geknikt.
 • De koninginnen zijn gevleugeld, groter dan werksters.
 • Ook de mannetjes zijn gevleugeld, maar kleiner dan werksters.
 • De kleuren zijn vaak beschreven in de naam.

Ontwikkeling van mieren:

 • Volledige gedaanteverwisseling.
 • Een tuinmierenkolonie is ’s winters in rust, tenzij het nest zich nabij een warmtebron bevindt.
 • De eiafzetting vindt plaats in het voorjaar en de zomer.
 • De werksters leven soms 2 tot 3 jaar.

Leefwijze van mieren:

 • Koninginnen en mannetjes ondernemen met grote aantallen tegelijk in de zomer een “bruidsvlucht”, hierbij bevruchten de mannetjes de koninginnen.
 • De mannetjes sterven na de bruidsvlucht, de koninginnen gaan nieuwe nesten inrichten.
 • Uit de gelegde eitjes komen weer werksters.
 • Tuinmieren voeden zich met andere insecten en zoetigheid. Zo verzamelen ze bijvoorbeeld honingdauw, een uitscheidingsproduct van bladluizen.
 • De glanzende houtmier heeft vaak nesten in rottend hout onder de grond.
 • Nesten vooral buiten, van waaruit de werksters soms terecht komen in woningen.

Bestrijding van mieren:

Voor vrijblijvend advies over het bestrijden van mieren kunt u het best contact op nemen met B.O.V.